Προτάσεις για ανάγνωση 1

September 11, 2008

“Το Μεγάλο Όχι”

Blog: “Meum Cerebrum Nocet”,

“Γιατί τι είναι άλλο ο έρωτας από μια ληξιπρόθεσμη υπόσχεση στην Ιερή Μονάδα για περαιτέρω επεξεργασία του μη λογικού;

Τα πάντα, σε μιγαδικό επίπεδο.”

από maximin.

Advertisements